1234
Vi ska dansa i Nuon bortom ropen och kolkraften på en resa genom 89 miljarder mot KU

Ord från folk:

Radar skrev: 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂