1234
And that's no gök

Ord från folk:

Radar skrev: Eller hur!!!😉